Lokalizacja,Warszawa, Polska
+48 515 568 338
biuro@rzeczoznawcapachucki.pl

Usługi

USŁUGI RZECZOZNAWCZE

Wycena środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw

Ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedaży itp.)

Pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)

Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)

Poradnictwo techniczne

Opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory)

Sporządzanie ocen i opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu

Kalkulacje kosztów naprawy pojazdów

Wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu drogowego, suwnic itp.

WYCENY SPORZĄDZANE W CELU USTALENIA AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ POTRZEBNEJ DO ZAWARCIA

Umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki

Umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego

Przy aktualizacji danych księgowych

Podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)

Dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego

Na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp….)

Oraz dla innych celów określonych przez Klienta

Więcej o naszych usługach

Rzeczoznawca Maszyn Warszawa
 
Rzeczoznawca Pojazdów Zabytkowych
 
Rzeczoznawca Jachtowy Gdańsk
    
Rzeczoznawca Samochodowy Olsztyn
Rzeczoznawca Jachtów
  
Rzeczoznawca Samochodowy Gdańsk

  

Rzeczoznawca Jachtowy Warszawa

  

Rzeczoznawca Zabytków Warszawa

                                                                                                                                                                                                                            

Rzeczoznawca Pachucki

                                                                                                                                                                                                                                 

Rzeczoznawca Samochodów Zabytkowych

                                                                                                                                                                                                                                    

Wycena Maszyn Warszawa

                                                                                                                                                                                                                                

Rzeczoznawca Zabytków